8-9mm Natural Blue-Grey Japanese Akoya

9-9.5mm Japanese Akoya Pearls

9mm Japanese Akoya Pearl

3mm Japanese Akoya Loose Pair

4mm Japanese Akoya Loose Pair

5mm Japanese Akoya Loose Pair

6mm Japanese Akoya Loose Pair

7mm Japanese Akoya Loose Pair

8mm Japanese Akoya Loose Pair