8-8.5mm Grey Japanese Akoya Bracelet - Silver Rhodium

US$62.10/PC

8.5mm Japanese Akoya Pearl Bracelet, 18KW